شين نامه – ۳

– شانه به شانه با شراب آمدن، يعنی فشرده شدن در مشتِ دهقان؛ يعنی فشردنِ گلوی تشويش.
– نشئه‌ی شراب، بی تاب آوردن فشارِ چرخشت چشيدنی نيست!

Posted

in

by

Tags:

Comments

One response to “شين نامه – ۳”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *