Search
Close this search box.

شین نامه – ۴

شعارِ تشییع‌کنندگانِ تابوت شب این بود:
شناسنامه‌ی شب از شهود لبریز است؛
و شب،
شهیدِ خورشید است.
بایگانی