شین نامه – ۱

شیر شطح از پستانِ خیال می‌جوشد…

بایگانی