Search
Close this search box.

شین نامه – ۷

۱. نَشت و نشاط هم‌ریشه‌اند؛
نشاط، نشتِ مشیّتِ شهریاری اوست!
مشیتِ او در شهر جاری است؛ مثل آبِ زلال!

۲. شرح الشین:
«حباب‌وار بر اندازم از نشاط کلاه
اگر ز روی تو عکسی به جام ما افتد»

۳. پاد-شرح شین
حباب را، شتاب در شکستن است؛
نشستن‌اش، ز دستِ خویش رفتن است!

بایگانی