۲

شین نامه – ۵

۱. شتاب مکن،
بهشتِ بی‌شتاب خوش است!
بهشت، بی‌شتاب خوش است!
در بهشت، شتابی نیست!

۲. شرح الشین:
«زان پیش‌تر که عالم فانی شود خراب…»

۳. پاد-شرحِ شین:
خراب باد بهشتی که بی شراب بُوَد!

 1. گاوخونی گفت:

  مولوی فرماید:
  نی غوره‌ای بجوشی، نی سرکه‌ای فروشی / الا شراب نوشی، انگور می‌فشاری
  —-
  خودمان فرمودیم:
  شین‌ام گرفت بی‌تو، ای شوخ شهر لندن / شین‌‌ات شراب شیراز، شین‌ام وشینُ شینا {این شعر، ملمّع است؛ به‌ گیرنده‌تان دست نزنید}

 2. مهدی گفت:

  گفت که بشتابید به سوی بهشت برادر!

|