۲

شين نامه – ۵

۱. شتاب مکن،
بهشتِ بی‌شتاب خوش است!
بهشت، بی‌شتاب خوش است!
در بهشت، شتابی نیست!

۲. شرح الشين:
«زان پيش‌تر که عالم فانی شود خراب…»

۳. پاد-شرحِ شين:
خراب باد بهشتی که بی شراب بُوَد!

 1. گاوخونی says:

  مولوی فرماید:
  نی غوره‌ای بجوشی، نی سرکه‌ای فروشی / الا شراب نوشی، انگور می‌فشاری
  —-
  خودمان فرمودیم:
  شین‌ام گرفت بی‌تو، ای شوخ شهر لندن / شین‌‌ات شراب شیراز، شین‌ام وشینُ شینا {این شعر، ملمّع است؛ به‌ گیرنده‌تان دست نزنید}

 2. مهدی says:

  گفت که بشتابید به سوی بهشت برادر!

|