Search
Close this search box.

صدای رسای «خس و خاشاک» توفانی بنیان‌کن شد!

گوش‌هام از هیجان سرخ شد. باورم نمی‌شد. پهلوان آواز ایران، محمدرضا شجریان با بغض و رنجش خاطر به تلویزیون بی‌بی‌سی می‌گوید که صدا و سیما حق ندارد «ایران ای سرای امید» را از تلویزیون پخش کند و آن را به نام آقای احمدی‌نژاد مصادره کند. او می‌گوید که این آوازها را برای همین «خس و خاشاک» خوانده است و خودش هم در شمارِ همین خس و خاشاک است! «این صدای خس و خاشاک است و همیشه هم خس و خاشاک خواهد ماند»! امروز استوانه و ستون فقرات موسیقی اصیل ایرانی، بانگ رسای حافظ، مولوی و سعدی، بزرگ‌ترین تودهنی تاریخ را به آقای احمدی‌نژاد زد! امروز عمیقاً به ایرانی بودن خودم افتخار می‌کنم! افتخار و عزت یعنی این که هنرمند بزرگ ملت، چنین آبرویی بخرد برای تاریخ و فرهنگ ما! دست‌ مریزاد! عمرش دراز باد شجریان که «فریاد میهن» است!بازیکنان تیم ملی در نیمه‌ی اول همگی با دست‌بند سبز به میدان می‌روند و در نیمه‌ی دوم مجبور می‌شوند دست‌بندشان را در بیاورند. آقای احمدی‌نژاد «فوتبال» را هم به ملت و به موج سبز موسوی باخت! این فضیحت و رسوایی عظیم که دین، علما، فرهنگ، ادبیات، دانشگاه، موسیقی، ورزش و طفل خردسال در برابر آن غریو تندرآسا سر می‌دهد، به شکم دراندن از زن آبستن و پرت کردن دانشجو از پنجره و گلوله از پشت بام به روی مردم بی‌دفاع خالی کردن، خاموش نخواهد شد.

امروز حتی عسگر اولادی مؤتلفه می‌گوید که: «هر کس دیگران را خس و خاشاک بداند از بندگی خدا خارج شده است». دیگر چه کسی مانده است که نیرنگ، دروغ، دین‌ستیزی و ریاکاری احمدی‌نژاد را فریاد بزند؟ سخن به این رسایی است: احمدی‌نژاد از بندگی خدا خارج شده است! این یعنی احمدی‌نژاد طاغوت است! شما جور دیگری حرف عسگر اولادی را می‌فهمید؟ معنای خروج از بندگی خدا چی‌ست؟

آقای احمدی‌نژاد! گفته بودم که شما شکست خوردید! این را پیش از اعلام نتایج ما فهمیده بودیم (بدون دانستن هیچ عدد و رقمی). امروز این شکست و فضیحت تاریخی شد. یکی از بزرگان و یلان ملت و دیانت نیست که سر سوزنی وجدان‌اش را به دروغ و پلیدکاری و وقاحتِ شما بفروشد. زمان‌اش گذشته است که فرار به جلو کنید و دموکراسی و انتخابات را مصادره به مطلوب کنید و خیمه‌شب‌بازی شمارش جزیی آراء یا حتی ابطال صندوق‌ها را علم کنید. «آن یکی بازی که کردی باختی»! این انبار باروت زوتر از آن‌که گمان می‌کردید، منفجر شد.

واقعاً امروز «عصری نو شد چهره‌گشا»!

بایگانی