Search
Close this search box.

فریاد خطر شو، از خانه به در شو!

دیگر وقت استدلال نیست. وقت به پا خاستن است. هر چه در چنته‌ی خرد بود و ایمان و اخلاق، بیرون آمده است. اکنون وقت حرارت و صلابت عزمِ من و شماست. هر چه سبز است در خانه بگذاریم و هر چه حربه و خدعه هست از دست رقیب بستانیم.. «تخت و نگین از دستِ اهریمن بگیرید». صدای سهراب پورناظری.

بایگانی