۲

شین نامه – ۱

شیر شطح از پستانِ خیال می‌جوشد…

 1. علی گفت:

  وقتی یکش این باشه، به سه نکشیده این‌جا فیلتر می‌شه :دی
  *****
  نکند حوا و آسیه و مریم و فاطمه و مادر و خواهرِ من و شما این را ندارند؟ هان؟

 2. علی گفت:

  شوخی بود برادر!
  آن :دی بر وزن D: یک اسمایلی رایج در هنگام شوخی‌ست.
  *****
  اشکالی ندارد. برای رفع ابهام هم بد نبود می‌نوشتیم زیرش که ذهن مردم جای بد نرود!‌ اسباب خیر شدید!

|