Search
Close this search box.

شین نامه – ۱۱

۱. تشریفِ ازل
به قامتِ شخص توست
که تشخصِ شورِ نُشوری!

۲. شرح الشین:
«دیده‌ای باید که باشد شه‌شناس
تا شناسد شاه را در هر لباس»

۳.  پاد-شرحِ شین:
منشورِ رستاخیز که می‌رسد
شاهِ محشر را هم در عرش و هم در فرش
شناختن می‌توان.

بایگانی