تو سزاوار ثنايی

اين گذرگاه باريک و خاک‌آلود را بی تو دشوار بتوان طی کرد. ماييم و همين «ذکر» که دستگيری می‌کند. آری، تو سزاوار ثنايی، ولی مايیم که محتاج ذکريم. نکند تو هم نيازمند نیاز مايی؟ هر چه هست حالِ خوشی داريم با هم. «ما به او محتاج بوديم او به ما مشتاق بود»!

[audio:http://www.malakut.org/music/Shajarian%20-%20Entezare%20Del%20%20Khalvat%20Gozideh/03%20Avaz%20va%20Tar.mp3]
[audio:http://www.malakut.org/music/Shajarian%20-%20Entezare%20Del%20%20Khalvat%20Gozideh/04%20Avaz%20va%20Kamancheh.mp3]


Posted

in

by

Tags:

Comments

One response to “تو سزاوار ثنايی”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *