ارتقاء ملکوتی – (قابل توجه اهالی ملکوت)

خوب. بعد از چند اقدام متهورانه، بالاخره، مووبل تايپی را که ملکوت با آن کار می‌کرد، ارتقاء دادم و علی‌الظاهر همه چيز دارد خوب کار می‌کند. اميدوارم هيچ ايرادی در ميان نباشد، اما هر ايرادی هم اگر باشد، ايرادهای جزيی هنگام ارتقاء است که اميدوارم به زودی رفع شود. از بد حادثه و طبق معمول ساکنان ملکوت چندان پراکنده‌اند و برخی چندان دور از دسترس که نمی‌توان به همگی اين تغيير را اطلاع داد. در نتيجه‌، در ظرف يکی دو ساعت تمام فايل‌ها را بک‌آپ گرفتم و کارها را انجام دادم. می‌دانم که مدتی طول خواهد کشيد که نويسندگان ملکوت به اديتور تازه خو بگيرند، اما اين نسخه‌ی تازه‌ی مووبل تايپ مزايای فراوانی دارد که بعد از آن خواهم نوشت. توضيح اين‌که صفحه‌ی اديتور مووبل تايپ عجالتاً به همان وضعيت قديمی بر گشته است که به تدريج درست‌اش می‌کنم. تغيير دادن فايل‌ها کمی وقت می‌برد. مدتی صبوری کنيد، درست می‌شود!


Posted

in

by

Tags: