برای ايگناسيو

ظاهراً وبلاگ ايگناسيو مشکلی جدی و اساسی دارد، چون دقايقی پيش يادداشتی توضيحی در ذيل مطلب اخيرش برای مشکلی وجود داشت نوشته بودم و يادداشت ناپديد شد. برای اين‌که بتواند از توضيح من استفاده کند و احياناً بی‌خبر نماند،‌ دو يادداشت اخير – که ياداشت آخر من هنوز به جای خود باقی است – را در وبلاگ خودم می‌آورم تا همگان از جزييات ماجرا مطلع شوند.


«نظر “داريوش” در September 19, 2004 11:15 PM
کيوان عزيز!
خوشحال‌ام که می‌بينم می‌توانی در پست‌های‌ات لينک بدهی – آن هم به وفور – و تعجب می‌کنم تو که الآن می‌توانی لينک بدهی چرا قبلاً نمی‌توانسته‌ای؟! تا جايی که به طراحی فنی ملکوت و صفحه‌هايی که من شخصاً طراحی کرده‌ام مربوط است، هيچ ايرادی در لينک دادن وجود نداشته است و اکنون هم هيچ ايرادی در هيچ جايی نديده‌ام. چون هيچ بخشی از طراحی صفحه‌ی خودت بر عهده‌ی من نبوده است، درباره‌ی طراحی ديگران نمی‌توانم نظری بدهم،‌ در نتيجه اگر مشکلی بوده است، مشکل طراحی سايت ملکوت نيست. وانگهی با وجود اين‌که طراحی صفحه‌ی ترزا نيز عيناً‌ مانند صفحه‌ی خودت است، او مرتب در متن وبلاگ‌اش لينک می‌داده است. لذا هيچ منطقی برای اشاره‌ی تو به برنامه‌‌نويسی سايت ملکوت نمی‌بينم. ملکوت، مجموعه‌ای از وبلاگ‌هاست – نه يک سايت – که همگی با مووبل تايپ کار می‌کنند و همه بلا استثناء از سيستم واحدی تبعيت می‌کنند. در نتيجه اگر يک جا مشکل پيش بيايد در همه جا رخ خواهد نمود.


ولی به هر حال اگر باز هم فکر می‌کنی که تو شخصاً در لينک دادن مشکلی داری، به تفصيل و با ذکر جزييات ايراد را برای من بنويس تا آن را مرتفع کنم و پيشنهاد خودت را هم برای اين کار بگو تا اگر عملی بود به آن رسيدگی کنم.»متن يادداشت بعدی من اين است:

«تکميل:
ايرادی که من همين الآن مشاهده کردم اين است:


Parse error: parse error, unexpected ‘:’ in /home/malakut/public_html/ignasio/archives/005712.php on line 276
اين ايراد به خاطر پسوندهای پی‌اچ‌پی به وجود آمده است و هر مطلبی که با اين پسوند در ملکوت بوده است دچار مشکل می‌شد و تا جايی که من ماجرا را پيگيری کرده‌ام، تنها از زمان طراحی صفحه‌ی شما و ترزا اين ايراد به وجود آمده است. من در طراحی پی‌اچ‌پی هيچ تخصصی ندارم و هيچ‌گاه چنان جسارتی نکرده و نمی‌کنم که خود را طراح پی‌اچ‌پی بدانم. بزرگواری کن و با طراح محترم وبلاگ‌ات تماس بگير تا مشکل را مرتفع کند.


برای رفع اين مشکل در ساير صفحات، مجبور شده‌ام،‌ هر وبلاگی – به جز وبلاگ حضرت‌عالی – را که از پسوند پی‌اچ‌پی استفاده می‌کرده است اصلاح کنم و پسوند فايل‌های‌شان را به اچ‌تی‌ام‌ال يا اس‌اچ‌تی‌ام‌ال تغيير دهم از جمله وبلاگ‌های حضور خلوت انس،‌ دريا روندگان و اخيراً نکته را.


با اين تفاصيل ايراد از طراحی وبلاگ خود شماست و دست انگليس هم بر خلاف توهمات جاری در کار نبوده است.


با احترام
داريوش


نظر “داريوش” در September 19, 2004 11:30 PM


Posted

in

by

Tags: