جمهوری قلمِ معروفی

عباس معروفی در دفاع و ابراز همراهی با نويسندگانِ ايران که روز خبرنگار می‌خواهند قلم‌هايشان را زمين بگذارند، وبلاگی عمومی بر پا کرد تا همه‌ی اهل قلم از اين طريق همدلی خود را با نويسندگان ايران اعلام کنند. وبلاگِ جمهوری قلم که عباس در مطلبش توضيح آورده است، عمومی است. به گمانِ من همين وبلاگ آزمون خوبی است برای سنجيدن ميزان ظرفيت و آستانه‌ی تحمل کسانی که به اينترنت دسترسی دارند. بايد مدتی منتظر شد و ديد چه مطالبی نوشته می‌شود. گاهی اوقات احساس می‌کنم گروهی از فرط استبدادزدگی تمام فضايل انسانی را فراموش می‌کنند. حتی برای آنها هم نبايد گفت که لياقت آزادی را ندارند. اگر کسی بی‌ظرفيتی می‌کند و حرمت قلم نگاه نمی‌دارد، عيب آزادی نيست. آنها بس که در جوامعِ بيمار و تحت استبداد زيسته‌اند، زبان و بيان و گفتارشان هم به انحطاط کشيده شده است. اين يکی حداقل آزمون خوبی است. اميدوارم همگی شرايط دشوار و دردناکِ نويسندگان وطن را درک کنند و حيثيت ايرانی را دريابند.


Posted

in

by

Tags: