تو سزاوار ثنايی

اين تصنيف «ملکا ذکرِ تو گويم» که شجريان خوانده است از آن تصنيف‌هايی است که برای من خاطرات دانشکده‌ی ادبيات را زنده می‌کند. آن مکث کوتاهی که شجريان پس از خواندن کلمه‌ی ملکا می‌کند برايم بسيار دلنشين بود هميشه. غزلِ آوازِ افشاری هم که شاهکاری است با تارِ هوشنگ ظريف و کمانچه‌ی استاد بهاری مرحوم.


Posted

in

by

Tags: