تاوانِ خطا به قولِ سايه:

تاوانِ خطا
به قولِ سايه:
در وفای تو طمع بستم و عمر از کف رفت
آن خطا را به حقيقت کم از اين تاوان نيست
از امروز بريد به آدرس سايت ملکوت.
اين صفحه ديگر آپديت نمی‌شود!


Posted

in

by

Tags: