خوشترين آواز، شيرين‌ترين لبخند برای

خوشترين آواز، شيرين‌ترين لبخند
برای تو که پرسيدی چرا چنين‌ام، عجالتاً اين چند خط از شعرِ سايه رو داشته باش. متن کاملش يادم نيست. فردا اگه توی خونه پيداش کنم، متن کاملشو می‌ذارم. وصفِ حالِ منه. بعضی کلمات شايد جابجا باشه. حافظه‌ام درست ياری نمی‌کنه الآن. ذهنم خيلی پريشونه. ولی اينه ديگه . . .
متن کاملشو برين توی صفحه‌ی اشعار سايه بخوانين:
بوسه


Posted

in

by

Tags: