جنگ و ضد جنگ‌های اروپايی

جنگ و ضد جنگ‌های اروپايی
مرفهين اروپا (شايد يه خورده هم بهشون بر بخوره)، بعد از اين همه سال يهو ضد جنگ و صلح طلب شدند. روی وب‌سايتم طرح‌های مانا نيستانی رو در اين باره نقل کردم که می‌تونين ببينين. موسيقی صفحه، آهنگ فيلم فهرست شيندلره: جنگ عراق


Posted

in

by

Tags: