Search
Close this search box.

فروردین ۱۵, ۱۳۸۲

جهانِ حافظ؟! دیشب که توی

جهانِ حافظ؟! دیشب که توی قطار می‌رفتم خونه داشتم فکر می‌کردم که برای حافظ، جهان [دنیا] چه جایگاهی داره؟ به عنوان نمونه به این ابیاتش

جنگ و ضد جنگ‌های اروپایی

جنگ و ضد جنگ‌های اروپایی مرفهین اروپا (شاید یه خورده هم بهشون بر بخوره)، بعد از این همه سال یهو ضد جنگ و صلح طلب

انگیزه از الآن می‌شه تا

انگیزه از الآن می‌شه تا روز قیامت درباره‌ی انگیزه‌های باده‌نوشی و زهدستیزی حضرت حافظ قلمفرسایی کرد، ولی این رباعی اسماعیل خوئی (چند شب پیش که

آینه حضرت دوست می‌گفتند: «تقصیر

آینه حضرت دوست می‌گفتند: «تقصیر خودته! آینه می‌شی، مردمو به خودشون نشون می‌دی!» یاد این رباعیِ اسماعیل خوئی افتادم: من با همگان ز مرد و