Search
Close this search box.

جنگ و ضد جنگ‌های اروپایی

جنگ و ضد جنگ‌های اروپایی
مرفهین اروپا (شاید یه خورده هم بهشون بر بخوره)، بعد از این همه سال یهو ضد جنگ و صلح طلب شدند. روی وب‌سایتم طرح‌های مانا نیستانی رو در این باره نقل کردم که می‌تونین ببینین. موسیقی صفحه، آهنگ فیلم فهرست شیندلره: جنگ عراق

بایگانی