Search
Close this search box.

توضیحی در باب ای‌میل‌های ملکوت

ظاهراً دو سه روزی است که ای‌میل‌هایی مشکوک از آدرس‌های ملکوت به افراد مختلف و از جمله خودم ارسال می‌شود. برخی از این ای‌میل‌ها (شاید همه‌ی این‌ها) حاوی ویروس باشند. تشخیص این نامه‌ها سخت نیست. کمی دقت در عنوان نامه (و گاهی اوقات متن آن) و ضمیمه‌های‌اش مشکوک بودن آن را آشکار می‌کند. دوستان کمی در باز کردن و پیاده‌ کردن این فایل‌ها و نامه‌ها دقیق و محتاط باشند تا از حملات ویروسی در امان بمانند. ای‌میل‌های حاوی ویروس از کامپیوتر من برای کسی ارسال نشده است. لطفاً دقت بیشتری به خرج دهید.

بایگانی