Search
Close this search box.

بهمن ۹, ۱۳۸۲

توضیحی در باب ای‌میل‌های ملکوت

ظاهراً دو سه روزی است که ای‌میل‌هایی مشکوک از آدرس‌های ملکوت به افراد مختلف و از جمله خودم ارسال می‌شود. برخی از این ای‌میل‌ها (شاید