Search
Close this search box.

در این سرای بی‌کسی . . .

چه چشمِ پاسخ است از این دریچه‌های بسته‌ات
برو که هیچ کس ندا به گوش کر نمی‌زند!

بایگانی