Search
Close this search box.

آتش طلعتان

ازان چون موی آتش دیده یک دم نیـست آرامـم
که آتــش طلـعتـان دارند نبـض پـیـچ و تــابـم را
به دامـــان قیـامت پـاک نتــوان کـرد خــون مـن
همین‌جا پاک کن ای سنگدل با خود حسابم را
پ.ن. هیچ تفسیر خاصی نشود. دو بیت زیبا دیدم، آوردمش اینجا، همین! درگاهِ ما فالگوش زیاد دارد. برای همین این تذکر را نوشتم!!

بایگانی