در به درِ تو

به دنبالِ توام منزل به منزل
پریشان می‌روم ساحل به ساحل
به خوابت دیده‌ام رؤیا به رؤیا
به یادت بوده‌ام فردا به فردا
پس از تو روحِ سرگردانِ موجم
هنوزم تشنه‌ام دریا به دریا
تو را تنهای تنها می‌شناسم
تو را هر جای دنیا می‌شناسم

بایگانی