شهریور ۹, ۱۳۸۲

در به درِ تو

به دنبالِ توام منزل به منزل پریشان می‌روم ساحل به ساحل به خوابت دیده‌ام رؤیا به رؤیا به یادت بوده‌ام فردا به فردا پس از

آتش

حرفی از نامِ تو آمد بر زبان دست‌هایم، دفترم آتش گرفت