Search
Close this search box.

جمهوری قلمِ معروفی

عباس معروفی در دفاع و ابراز همراهی با نویسندگانِ ایران که روز خبرنگار می‌خواهند قلم‌هایشان را زمین بگذارند، وبلاگی عمومی بر پا کرد تا همه‌ی اهل قلم از این طریق همدلی خود را با نویسندگان ایران اعلام کنند. وبلاگِ جمهوری قلم که عباس در مطلبش توضیح آورده است، عمومی است. به گمانِ من همین وبلاگ آزمون خوبی است برای سنجیدن میزان ظرفیت و آستانه‌ی تحمل کسانی که به اینترنت دسترسی دارند. باید مدتی منتظر شد و دید چه مطالبی نوشته می‌شود. گاهی اوقات احساس می‌کنم گروهی از فرط استبدادزدگی تمام فضایل انسانی را فراموش می‌کنند. حتی برای آنها هم نباید گفت که لیاقت آزادی را ندارند. اگر کسی بی‌ظرفیتی می‌کند و حرمت قلم نگاه نمی‌دارد، عیب آزادی نیست. آنها بس که در جوامعِ بیمار و تحت استبداد زیسته‌اند، زبان و بیان و گفتارشان هم به انحطاط کشیده شده است. این یکی حداقل آزمون خوبی است. امیدوارم همگی شرایط دشوار و دردناکِ نویسندگان وطن را درک کنند و حیثیت ایرانی را دریابند.

بایگانی