Search
Close this search box.

همه به جرمِ مستی، سر

همه به جرمِ مستی، سر دارِ ملامت
اگر چه این همه دژم‌خویی و خشک‌مغزی هست، هیچ وقت این تنگ‌نظری‌های جاودان نشده. حرفایی که سعید زده بود منو یاد این آهنگ هایده انداخت که الآن گذاشتمش رو سایت: سلام من به تو یار قدیمی.
شما نگران نباشید! سر ساقی سلامت. تا ساقیان بزم طربخانه صبوح بر پای‌اند، شما غمِ فردای حریفان مخورید!

بایگانی