Search
Close this search box.

اردیبهشت ۱۰, ۱۳۸۲

همه به جرمِ مستی، سر

همه به جرمِ مستی، سر دارِ ملامت اگر چه این همه دژم‌خویی و خشک‌مغزی هست، هیچ وقت این تنگ‌نظری‌های جاودان نشده. حرفایی که سعید زده

مخمور آن دو چشمم .

مخمور آن دو چشمم . . . این حرف سعید حرف متینی است که ما به عصر ماقبل جاهلیت برگشتیم. یعنی این شیوه‌ی برخورد با

اندر پیامدهای سوء موسیقی امروز

اندر پیامدهای سوء موسیقی امروز توی بی‌بی‌سی خبری اومده بود درباره‌ی زنان روبنده دار در شیراز که توش نکات بسیار ارزشمند و ارشادکننده‌ای درباره‌ی موسیقی

سازمان ملل و آمریکا امروز

سازمان ملل و آمریکا امروز توی دانشگاه ضمن آشنایی با دانشجوهای قبلی و دانشجوهای جدید، یکی از استادا، دیوید چندلر، درباره‌ی ماجرای عراق و نقش