Search
Close this search box.

اندر پیامدهای سوء موسیقی امروز

اندر پیامدهای سوء موسیقی
امروز توی بی‌بی‌سی خبری اومده بود درباره‌ی زنان روبنده دار در شیراز که توش نکات بسیار ارزشمند و ارشادکننده‌ای درباره‌ی موسیقی اومده بود. اینو مخصوصاً نقل می‌کنم که اگه یه بار خدای‌ناکرده تصادفاً به اینجا اومدین و گوشتون به نوای موسیقی آشنا شد، بدونین چه گناهان گبیره‌ای مرتکب شدین!
«جزوه دو برگی که تنها وسیله ارشادی روبنده داران شیرازی است فصل های مختلفی دارد، از جمله آن که «موسیقی از گناهان کبیره است و از آن دورویی و نفاق می زاید» در جزوه حرمت موسیقی تاکید شده است که بعثت پیامبر اسلام برای نابودی آلات موسیقی بود و «موسیقی باعث زناست» و «کسی که به صدای موسیقی گوش فرا دهد، روز قیامت در گوش وی سرب داغ ریخته می‌‌شود.»
تنها بخش از جزوه زنان روبنده دار شیرازی که به حجاب مربوط می شود آن جاست که نوشته شده «هر کس چشم خویش را از نگاه به نامحرم پر سازد خدا آن چشم را نیز از آتش پر می ‌کند مگر این ‌که توبه و بازگشت نماید.» »
البته این بند درباره‌ی نظربازی (و طبعاً عاشقی هم) کلی ارشاد داره!

بایگانی