Search
Close this search box.

طربستان در هوا

فایل‌های موسیقی طربستان موقتاً روی هواست. مدتی پیش ناچار به نقل مکان فایل‌ها شدیم و نتیجتاً تعداد زیادی از آن‌ها هنوز آدرس‌های‌شان درست نشده است. منتظرم تا آدرس درست فایل‌ها را از جایی که منتقل‌شان کرده بودم به دست بیاوریم. در این فاصله به همان‌ها که هست، بسازید تا در فرصت مقتضی ایرادات مرتفع شود. در ضمن اگر کسی این‌ها را چک کرده است، می‌تواند دقیقاً برای‌ام بنویسد که کدام‌ها کار نمی‌کند. در ضمن، برخی از فایل‌ها که در ایران جواب نمی‌داد به این خاطر بود که روی سروری در آمریکا بودند که آن سرور ایران را فیلتر کرده بود (زدی ضربتی ضربتی نوش کن!). به هر حال به زودی همه سر پا می‌شوند و بدون ایراد. صبور باشید.

پ.ن. به لطفی احباب جوان سیستم همه چیز دوباره رو به راه است و قرص و محکم کار می‌کند. اگر احیاناً لینکی کار نکرد جایی خبرش را بدهید. به زودی جوان سیستم را مستقلاً به خوانندگان ملکوتی معرفی خواهم کرد!

بایگانی