طربستان رمضانی

ماه رمضان بر میهمانان محبوب آسمانی خجسته باد. ملکوت (ادنا یا اعلی‌اش) هم در طربستان به میهمانی حضرت می‌رود. در ماه رمضان، بخش نغمه‌ی روز، نغمه‌های رمضانی دارد: آواز افشاری شجریان (که در ماه رمضان پخش می‌شود) به اضافه‌ی «ربنا»ی مشهور و اسماء الله . . .

بایگانی