Search
Close this search box.

مراجعت طربستان!

به لطف دوستان بی‌شمار و نادیده‌ی غیر ملکوتی که از هیچ امکانی دریغ نکرده‌اند، طربستان ملکوت دوباره دارد باز می‌گردد. ممنون محبت همه‌ی دوستانی هستم که هم رویی به سوی موسیقی ایرانی دارند و هم لطف ویژه‌ی خود را نثار من کرده‌اند. قطعاً اگر این دوستان، دستگیری نمی‌کردند، مددی از جای دیگری نمی‌رسید و ناچار بودیم طربستان را فدای «خشک شدن بیخ طرب» در این برهوت اینترنت بکنیم. در هر حال اگر چه هنوز آدرس‌های فایل‌های قبلی را اصلاح نکرده‌ام، فایل‌ها قبلی هنوز در دسترس هستند، به جز فایل‌های شجریان (که آن‌ها با آدرس تازه موجود هستند). همین‌جا لازم است از صاحب وبلاگ «لرد گمشده»، علیرضا دوستدار نازنین و دوستان عزیز جوان سیستم تشکر مخصوص بکنم. علیرضا لطف کرده و خودش زحمت انتقال تعداد زیادی از فایل‌ها را کشیده است. یک دنیا ممنون‌ام.

بایگانی