Search
Close this search box.

ارتقاء ملکوتی – (قابل توجه اهالی ملکوت)

خوب. بعد از چند اقدام متهورانه، بالاخره، مووبل تایپی را که ملکوت با آن کار می‌کرد، ارتقاء دادم و علی‌الظاهر همه چیز دارد خوب کار می‌کند. امیدوارم هیچ ایرادی در میان نباشد، اما هر ایرادی هم اگر باشد، ایرادهای جزیی هنگام ارتقاء است که امیدوارم به زودی رفع شود. از بد حادثه و طبق معمول ساکنان ملکوت چندان پراکنده‌اند و برخی چندان دور از دسترس که نمی‌توان به همگی این تغییر را اطلاع داد. در نتیجه‌، در ظرف یکی دو ساعت تمام فایل‌ها را بک‌آپ گرفتم و کارها را انجام دادم. می‌دانم که مدتی طول خواهد کشید که نویسندگان ملکوت به ادیتور تازه خو بگیرند، اما این نسخه‌ی تازه‌ی مووبل تایپ مزایای فراوانی دارد که بعد از آن خواهم نوشت. توضیح این‌که صفحه‌ی ادیتور مووبل تایپ عجالتاً به همان وضعیت قدیمی بر گشته است که به تدریج درست‌اش می‌کنم. تغییر دادن فایل‌ها کمی وقت می‌برد. مدتی صبوری کنید، درست می‌شود!

بایگانی