Search
Close this search box.

ای دریغا نازک‌آرای تن‌اش…

ای برادرها خبر چون می‌برید؟
این سفر آن گرگ یوسف را درید!

بایگانی