پندار

تا نپنداری ز یادت غافل‌ام
گریه می‌جوشد شب و روز از دل‌ام

بایگانی