دل‌گیرِ دل‌گیر

دل‌گیرِ دل‌گیرم، از غصه می‌میرم…
بایگانی