Search
Close this search box.

آدم

خدایا! پس ما کی آدم* می‌شویم؟

* این «آدم» را به هر معنایی که از آدم می‌شود تصور کرد با تمام بارهای رمزی، اسطوره‌ای، نمادین و تاریخی‌اش بخوانید.

بایگانی