۲

شرح صدر

من این سوره‌ی انشراح را خیلی دوست دارم. هر وقت این سوره را می‌خوانم موهای بدنم راست می‌ایستد. مهرداد شوقی هم این را خیلی زیبا نوشته است:
حسابی دلربایی می‌کند این خطِ مهر.

  1. NicosK گفت:

    چه خوب یاداوری بود … خیلی وقت است که قرآن نخوانده ام … باز هم ممنون . (چه خوب است که هر وقت اینجا میایم دست خالی بیرون نمیروم 🙂

  2. Pardagan گفت:

    بسیار دوست دارم بدانم که چه احساسی به تو دست می دهد که موهای تنت می ایستد .
    چون من هم بدون اختیار این سوره را می خواندم چه وقتی که باور داشتم چه وقتی باور نداشتم و بالاخره آن را دیدم .
    پردگان

|