درباره‌ی تکثر جهان اسلام

این روزها هر وقت مجالی پیدا می‌کنم، حتی توی قطار که بر می‌گردم خانه، می‌نشينم به ترجمه‌ی کتاب‌هایی که دم دست‌ام است. از جمله کتابی را درباره‌ی انديشمندان عرب. فصل‌هايی را که مهم‌تر هستند، ترجمه می‌کنم. شايد به زودی این ترجمه‌ها را یک‌جا يا به تفاریق ديديد. این کتاب اخير الذکر، عنوان‌اش هست: «انديشه‌ی معاصر عرب: بررسی‌هايی در تاريخ روشنفکری عرب بعد از ۱۹۶۷» و نوشته‌ی ابراهیم ابو ربيع است. به ویژه فصل دوازدهم این کتاب درباره‌ی محمد عابد الجابری است که چهر‌ه‌ی مهمی در ميان اعراب است. به هر تقدير، اين کتاب مجموعه‌ی مقالاتی است به هم پيوسته و تأمل‌برانگيز درباره‌ی تنوع و تکثر جهان اسلام. من هم به نوعی سهم خودم را در شناساندن اين جنبه‌های مغفول مانده ادا خواهم کرد.

Posted

in

by

Tags:

Comments

One response to “درباره‌ی تکثر جهان اسلام”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *