فلسفه‌ی قدرت!

اين جمله را اسکار شيندلر در «فهرست شيندلر» خطاب به فرمانده‌ ديوانه و خونريز آلمانی می‌گويد: «قدرت يعنی اين‌که هر دليل و توجيهی را برای کشتن داشته باشی، ولی نکشی!». کاش يک بار اين فيلم را – حتی نسخه‌ی سانسور شده‌اش را – يک بار در ايران نشان بدهند!

Posted

in

by

Tags:

Comments

5 responses to “فلسفه‌ی قدرت!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *