امتحان پايان ترم استخدام در وزارت خيال‌بافی

به پرسش‌های زير پاسخ دقيق و مفصل بدهيد:
۱. «نوکلونیالیزم» را دقيقاً و با تکيه بر تمام منابع موجود و تاريخ هزاران ساله‌ی آن تعریف کنيد و نام فيلسوفان، نويسندگان، هنرمندان و وبلاگ‌نويسان مطرحی را که به آن قايل هستند و از آن طرف‌داری کرده يا مخالف آن هستند، ذکر کنيد.

۲. «حفظ منافع انگليس و آمريکا» دقيقاً شامل چه کارهايی می‌شود؟ آيا امکان دارد که منافع آمریکا و انگليس با منافع پاکستان، افغانستان، ايران و گينه‌ی بيسائو و مالی تضاد و منافاتی داشته باشد؟

۳. آيا «هاروارد و آکسفورد» از «مهمترين مراکز توليد نوکلونیالیزم» هستند؟ «ييل و دانشگاه لندن (سوآس)» چطور؟ «دانشگاه کلمبيا» و «دانشگاه سايمون فريزر» از مهم‌ترين مراکز توليد کدام «ايزم» هستند؟ «دانشگاه تهران»‌ و «دانشگاه آزاد شعبه‌ی علی آباد کتول» از مهم‌ترين مراکز توليد کدام «ايزم» هستند؟ ربط «هاروارد» و «آکسفورد» چی‌ست؟ چرا نبايد گفت «هاروارد» و «ام‌آی‌تی»؟ چرا نمی‌شود گفت «آکسفورد» و «کيمبريج»؟ چرا فقط دو دانشگاهی که محل تحصيل بی‌نظير بوتو بوده‌اند، می‌توانند از «مهمترين مراکز توليد نوکلونیالیزم» باشند؟ چرا هر دانشجوی هر دانشگاهی اساساً می‌تواند بنده‌ی زرخريد سياست‌های بعضی از سياست‌مداران کشوری که آن دانشگاه در آن واقع است تلقی شود؟ (در راستای اهداف راقيه‌ی اين پرسش توضيح دهيد که چرا «ويلفرد مادلونگ» (که استاد آکسفورد است) و «آنه‌ماری شيمل» مرحوم (که در هاروارد درس می‌داد) به پيشبرد «منافع انگليس و آمريکا» کمک کرده‌اند.)

۴. فئوداليته يعنی چه؟ چه کسی دارای «پيشينه‌ی فئودالی» شناخته می‌شود؟ هر کسی که پدر و مادرش پول داشته باشند يا اهل سياست باشند يا با بزرگان سياست در هر کشوری در هر دوره‌ای ارتباط يا سر و سری داشته باشند، دارای «پيشينه‌ی فئودالی» شناخته می‌شود؟ توضيح دهيد که چرا داشتن «پيشينه‌ی فئودالی» و اين‌که پانصد و پنجاه و پنج نسل عقب‌تر آدم فئودال بوده باشد، باعث خسر الدنيا و الآخره بودن آدم می‌شود.

۵. آمريکا و انگليس از حامد کرزی حمایت می‌کنند. آمريکا و انگليس از طالبان حمايت کرده‌اند. آمريکا و انگليس بالاخره از چه کسی حمايت کرده‌اند؟ آمريکا و انگليس با خيلی‌ها مخالفت کرده‌اند. وجه مشترک اين خيلی‌ها چی‌ست؟ به عبارتی با دلايل منطقی و مستند و دندان‌شکن و مخالف‌ کورکن و دشمن‌خوارکن، توضيح دهيد که چطور همه‌ی گردهای دنيا گردو هستند.

۶. بقيه‌ی سؤالات را تا حداکثر بيست سؤال، خودتان با تکيه بر نيروی شگفت‌انگيز خيال‌تان – و احياناً با خواندن بعضی از روزنامه‌ها – طرح کنيد و سعی کنيد با درايت و نهايت انسجام به آن‌ها پاسخ دهيد (با استفاده‌ از الگوی سؤالات المپيادی).

راهنمايی: برای رسيدن به پاسخ‌های درست‌تر، می‌توانيد نقيض عبارت‌ها و گزاره‌های کتاب «۱۹۸۴» جورج ارول را بخوانيد. به عبارتی سعی کنيد تصوير نگاتيوی از کتاب جورج ارول برای خودتان بسازيد، تا به پاسخ‌های درست نزديک شوید (حداقل کمی نزديک می‌شويد!).


Posted

in

by

Tags:

Comments

2 responses to “امتحان پايان ترم استخدام در وزارت خيال‌بافی”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *