این قصه هنوز تمام نشده است

اين قصه سر دراز دارد. تنها يک بخش از تنش‌های ماجرا تمام شده است و البته بخش دردسر آفرين اصلی‌اش سپری شده است. اما ملوانان انگليسی هنوز هم خبرسازند.

پرده‌ی اول: دستگيری ملوانان؛ پرده‌ی دردناک برای انگليسی‌ها و نگران کننده برای ايرانی‌های هراس‌ناک و البته فرصتی برای شاخ و شانه کشیدن تبليغاتی در برابر انگليسی‌ها.

پرده‌ی دوم: آزادی ملوان‌ها در موقعيتی استثنایی؛ بهره‌برداری تبليغاتی. اين شکست سياست بلر است يا احمدی‌نژاد؟ نظرها متفاوت و متضاد است. هر چه بود اين پرده با موفقيت اجرا شد: هم ديپلماسی ايران نتيجه داد هم ديپلماسی انگليسی‌ها.

پرده‌ی سوم: ملوانان انگليسی مشغول جمع‌آوری اطلاعات از مرزهای آبی ايران بودند! انگليسی پيش از دستگيری ملوان‌ها هم اين را می‌دانستند. اما چرا الآن اين مطرح می‌شود؟ انگليس چه سودی از آن می‌برد؟ اين برای استهزاء سياست‌مداران ايران است؟ يا برای خنک کردن دل انگليسی‌هايی که بعضی‌هاشان غرورشان جريحه‌دار شده است؟ يا در انتشار اين خبر اعترافی هست ضمنی به اين‌که ملوانان واقعاً وارد آب‌های ايران شده بودند؟

من بعيد می‌دانم اطلاعات جمع کردن ملوانان چيز قابل توجهی برای سياست‌مداران ايرانی باشد. ایران از هر سو محاصره شده است و از زمين و هوا درباره‌ی ايران اطلاعات جمع می‌شود (ماهواره‌ها را فراموش نکنيد). پس کدام اطلاعات؟ با کدام هدف؟ مگر اين همه اطلاعات که تا به حال جمع کرده‌اند به چه قصدی و هدفی بوده و چه سودی داشته است؟ مگر برنامه‌ی هسته‌ای ايران الآن پنهان است؟ آشکارا ايران روی آن مانور می‌دهد و کسب اطلاعات بيشتر درباره‌ی آن هم تأثيری در روند داخلی آن نمی‌گذارد. خلاصه بگويم که به نظر من اگر انتشار خبر جمع‌آوری اطلاعات از سوی ملوان‌ها به قصد تحريک نباشد، حداقل بخشی از ماجرا تسکين افکار عمومی است. از سوی ديگر، اعترافی است ضمنی به اين‌که ايرانی‌ها دلايل محکمی برای بازداشتِ آن‌ها داشته‌اند. تناقض ماجرا در اين است.

به هر حال تا اين‌جا سه پرده از اين نمايشنامه سپری شده است. پرده‌های ديگر هم در راه‌اند. اما امشب بلر از گشوده شدن خطوط تازه‌ای از گفت‌وگو با ايران سخن گفته است. من گمان نمی‌کنم وضعيت ديپلماتيک و روابط ميان ايران و انگليس تيره‌تر شود. بر عکس، روابط بيشتر عادی خواهند شد و اين تمرين ديپلماسی و گفت‌وگو الگويی خواهد بود برای تعامل‌های آينده‌ی سياست‌مداران دو کشور. اما هنوز زود است قضاوت کنيم که ماجرای اين ملوان‌ها در داخل انگليس چه خواهد شد. بخش ايرانِ ماجرا (حضور آن‌ها در ايران) ديگر تمام شده است. اما اين ملوان‌ها تازه به انگليس رسيده‌اند. بايد نشست و منتظر جنجال‌های تازه شد. قصه هنوز تمام نشده است.


Posted

in

by

Tags:

Comments

One response to “این قصه هنوز تمام نشده است”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *