صدای ما را از سوئد می‌شنويد!

يك ساعتی می‌شود رسيده‌ام سوئد. گوتنبرگ يا به قولی يوته‌بری. برای‌ام توی هتلی كنار فرودگاه اتاق گرفته‌اند. طبق معمول مسافرت‌های شتاب‌ناك اين روزها، يكی دو روزی بيشتر نمی‌مانم. ديدم توی لابی هتل كامپيوتر گذاشته‌اند، ويرم گرفت رد پايی بگذارم. تا غروب كه وقت سخنرانی‌ام برسد، هنوز سه ۴ ساعت وقت دارم (حدس بزنيد كی‌برد اين‌ها كدام حرف‌ها را ندارد!). می‌خواهم بروم بيرون كمی اطراف را بگردم. قرار بود فردا شب بروم استكهلم كه با برنامه‌ی زمانی من ناسازگار بود و منتفی شد. مشقتی است تايپ كردن سر پا از توی لابی هتل! مثل آشپزی كردن و ظرف شستن بانو می‌ماند!

اگر وقت شد و توانستم دوربين را به يو اس بی اين كامپيوتر وصل كنم، عكس‌های اين دور و بر را می‌گذارم برای منفعت عام و خاص!


Posted

in

by

Tags:

Comments

2 responses to “صدای ما را از سوئد می‌شنويد!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *