پاريس – روز ۱

خوب. ما داريم الآن رسماً از هتل خارج می‌شويم. قدم زنان راه می‌افتيم به سمت شانزه ليزه و اگر راه‌مان را بر اساس نقشه‌ی گوگل همان وسط کج کنيم، می‌رويم به سمت ايفل. مستقيم اگر برويم از شانزه ليزه سر در می‌آوريم و باغ‌های تويلری و آن ته احتمالاً به لوور می‌رسيم. چون هيچ کس به دادمان نرسيده تصميم گرفتیم خودمان به داد خودمان برسيم! اگر تا وسط روز برگشتيم هتل، برای‌تان عکس‌های تفرج کورمال کورمال‌مان را می‌گذاريم اين‌جا تا ببينيد چه‌ها کشيده‌ايم!

Posted

in

by

Tags:

Comments

3 responses to “پاريس – روز ۱”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *