آن مجسمه‌ی رنج

مادر . . . من . . .  جهانی پرسش بی‌پاسخ و دريايی از شرمساری! و عاقبت هيچ:
دردا و ندامتا که تا چشم زديم / نابوده به کام خويش نابوده شديم


Posted

in

by

Tags:

Comments

3 responses to “آن مجسمه‌ی رنج”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *