Search
Close this search box.

منطق‌الطیر شفیعی کدکنی

بی‌خبری مغرب زمین درد بدی است، مخصوصاً برای من که تمام عمرم را توی کتاب لولیده‌ام. دو سالی می‌شود که دکتر شفیعی کدکنی، تصحیح تازه‌ای را از منطق‌الطیر عطار چاپ کرده که توسط انتشارات سخن منتشر شده است (شماره‌ی ۱ از مجموعه‌ی آثار عطار). منطق‌الطیرهای پیشین را، یعنی تصحیح سید صادق گوهرین و احمد رنجبر را دیده‌ام و هر کدام را خاصیتی است. اما کار شفیعی کدکنی انصافاً کاری است سترگ برای این‌که استادتر از او در زمینه‌ی شعر و ادب و عرفان خراسانیان نمی‌شناسم. از گزیده‌های مختصری که درباره‌ی سنایی، عطار و ابو سعید ابوالخیر چاپ کرده است تا تصحیح‌های بی‌نظیر و عالمانه‌ای که دارد. وجه برجسته‌ی این تصحیح تازه این است که تعلیقاتی دارد به شیوه‌ی شفیعی کدکنی! کسانی که با شیوه‌ی کار شفیعی آشنا هستند می‌دانند من چه می‌گویم:‌ تعلیقاتی بسیار دقیق و عالمانه که در درک و فهم متن اصلی شدیداً‌ از خواننده دستگیری می‌کند. تصحیح تازه شامل مقدمه، متن، تعلیقات و کشف‌الابیات است. امیدوارم همین روزها نسخه‌ای از آن برای‌ام برسد.

بایگانی