برای ساغرِ ساقی

از بد حادثه آن جام كه دادی بشكست
شادیِ اين دلِ بشكسته، يكی جامِ دگر!


Posted

in

by

Tags: