اشاره‌ی لازم

آن عزيزانی که در اين صفحات تردد می‌کنند، قطعاً آگاه‌اند که مدتی پيش نام وبلاگ چای تلخ را به «مختصر» تغيير داديم از آن رو که گويا پيشتر وبلاگی به اين نام موجود بود. ماه‌منير هم پيشتر از اين در وبلاگش يادآوری کرده بود اين نکته را. تفألی به ديوان حضرت حافظ زده بودند و اين نام را از اين بيت برگزيده بودند که:
جهان و هر چه در او هست سهل و مختصر است
ز اهل معرفت اين مختصر دريغ مدار
کسانی که به اين صفحه لينک داده‌اند، نام صفحه را بهتر است اصلاح کنند.
تکمله برای اربابِ حلقه: از آنجا که قبله‌ی عالم دلمشغولی زياد دارد و روزی نمی‌گذرد که حادثه‌ای و واقعه‌ای اسبابِ پريشانیِ خاطر سلطان نباشد، مجال رسيدگی به اوضاع ملک فراهم نيست. اقتضائاً واجب می‌افتد که ساکنين بارگاه مقدسه اهتمامِ بليغ ورزند و در فراگيریِ پاره‌ای از نکات و فنونِ ترتيب صفحات کوشش نمايند. مزيد توضيح ذات مقدس همايونی يادآور می‌شوند که بر صدر صفحه‌ی ويرايشگر مووبل تايپ، گزينه‌ی راهنمايی هست به نامِ «کمک!» (Help). خدايتان اجر و عزت دهاد اگر هر پرسشی که داريد از همانجا استفسار کنيد! باری در پاره‌ای نقاط اين صفحه نيز در کنار برخی موارد علامت سؤال کوچکی نيز هست که باز هم توضيحات لازم را برای روشنیِ خاطرِ ساکنان درگاه عرضه می‌دارد. تنها تذکری که واجب است اين که آنجا که مطلبی را در نمی‌يابيد بالاخص اگر در کشف رموزِ غريبه‌ی صفحات قالب‌ها (Templates) فرومی‌مانيد، بر سلطان منت گذارده و در آن وادی‌ها شيطنت نورزيد! تنها به چيزی دست درازی کنيد که مطمئن هستيد نکاتش را خوب فراگرفته‌ايد. تا آنجا که مخبران درگاه اخبار موثق به سمعِ مبارک رسانيده‌اند، در هر دياری (اعنی برلين، وين و پراگ) حداقل يکی از ساکنانِ درگاه هست که جزيياتی ظريف را در برخی موارد می‌داند. به سمع رضا بشنويد اين را که هم شما را برکت دارد و هم سلطان را خاصيت: به خويشتن زحمت اندکی پرسش از يکديگر بدهيد!


Posted

in

by

Tags: