اينها بی تو؟

نکهتِ گل را چه کنم ای صنم
بويی از آن پيرهنم آرزوست


Posted

in

by

Tags: